Support

Steg för steg vid supportärenden

Steg för steg vid support

  1. Bild på typskylt med serienummer
  2. Bilder på defekta delar
  3. Kortfattad beskrivning av fel eller felen
  4. Kassakvitto
  5. Namn, adress samt mobilnummer

Ovanstående uppgifter skickas till support@napoleongrillar.se.